เชิญทุกท่านที่สนใจเดินป่าชมดอกไม้งามตามริมฝั่งแม่โขง ช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ ณ บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551

จอมบึงของเรามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ไม่มีความคิดเห็น:

เวลาทั่วโลก

ความหลังที่ไปนครศรีธรรมราช